Contract de reprezentare exclusiva

WEB DESIGN BY PC MAINTENANCE ( Agentia Imobiliara MetropolaZero Risc Imobilar), cu sediul în  Municipiul Sacele, Strada Viitorului Bl. 14  Sc c Ap 9, Judetul Brasov, înregistrată la registrul comerţului Brasov, sub numărulJ08/804/2018, cod fiscal 39172796, telefon 0768512275, reprezentată legal prin Giuglea Marian, în calitate de administrator.

Si

Beneficiari Vanzatori – date inregistrate in formularul de publicare anunt!

OBIECTUL CONTRACTULUI

WEB DESIGN BY PC MAINTENANCE ( METROPOLA / ZERO RISC ) intermediaza pentru Beneficiari Vanzatori vanzarea imobilului, situat la adresa inregistrata in formularul de publicare anunt.

PRET: pretul este comunicat de catre Beneficiari Vanzatori in formularul de postare anunt!

DURATA CONTRACTULUI

Durata prezentului contract de exclusivitate se desfasoara pe o perioada de 12 luni, incepand cu data la care sa publicat anuntul.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin notificare scrisa prin e-mail la office@metropola.agency

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

WEB DESIGN BY PC MAINTENANCE are urmatoarele obligatii:

  • sa furnizeze toate datele pe care i le solicita BENEFICIARII VANZATORI in legatura cu activitatea prestata;
  • intermedierea negocierii pretului intre parti in vederea realizarii acordului de vointa intre acestia.
  • va organiza intalnirile pentru negocieri si semnarea actelor notariale.

BENEFICIARII au urmatoarele obligatii:

  • sa instiinteze  Agentia de orice modificare aparuta in privinta vanzarii/ achizitionarii imobilului dara fara sa influenteze starea proprietatii la vanzare sau retragerea acesteia;
  • sa plateasca Agentiei pretul stabilit, cu respectarea datelor si termenelor stipulate in prezentul contract;
  • sa puna la dispozitia Agentiei toate informatiile pe care le detine in legatura cu bunul ce formeaza obiectul prezentului contract.

PRETUL CONTRACTULUI

  • pentru indeplinirea obligatiilor contractuale cu respectarea clauzelor prevazute in prezentul contract, BENEFICIARII vor plati Agentiei un comision de  2 % din valoarea totala a tranzactiei.
  • comisionul poate fi achitat in numerar dupa cum urmeaza:

– la data incheierii antecontractului de vanzare –cumparare 2% din valoarea totala a tranzactiei de vanzare;

               

CONFIDENTIALITATE

Agentia se obliga sa trateze toate informatiile si documentatia pusa la dispozitie de catre BENEFICIARI, ca fiind confidentiale .

Agentia se obliga sa actioneze cu intreaga diligenta, sa aiba o conduita comerciala ireprosabila si sa protejeze secretul comercial.

Beneficiarii vor pastra confidentialitatea datelor si informatiilor aferente tranzactiei si prezentului contract.

 

RASPUNDEREA  CONTRACTUALA

In caz de neplata a pretului contractului de catre BENEFICIARI in termenele si conditiile prevazute in prezentul contract, BENEFICIARII vor plati penalitati de 10% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

In cazul nerespectarii totale sau partiale sau a executarii defectuoase a obligatiilor prezentului contract, partea vinovata va plati daune reparatorii.

Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a oricarei obligatii a partilor, da dreptul celeilalte parti sa ceara rezilierea contractului.

 

CLAUZE SPECIALE

Prin acordul (completarea formularului)  prezentului contract Beneficiarii asigura exclusivitate Agentiei privind vanzarea imobilului, de la data semnarii prezentului contract si pana la data expirari contractului.

Prin exclusivitate se intelege obligatia Beneficiarilor de a nu mai intreprinde nici un fel de negocieri si de a nu incheia cu alte persoane fizice sau juridice nici un fel de act  privind instarinarea imobilului ce face obiectul prezentului contract.

In situatia in care Beneficiarii incalca aceasta clauza de exclusivitate, urmeaza sa plateasca catre Agentie  daune interese  in cuantum de dublul comisionului datorat.

Daca pana la  sfarsitul prezentului contract, dupa terminarea zilelor de exclusivitate, perioada acordata de catre Beneficiari pentru Agentie pentru intermedierea vanzarii acestui imobil, nu s-a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare, Beneficiarii sunt exonerati de orice fel de obligatii financiare fata de Agentie. Agentia va suporta toate costurile ce decurg din promovarea acestui imobil.

Agentia nu este obligata sa acopera vreo taxa notariala  sau cheltuielile pentru procesul de vanzare- cumparare.

Beneficiarii se obliga ca la orice discutie privind vanzarea imobilului ce formeaza obiectul prezentului contract, sa participe numai insotit de un reprezentant al Agentiei.

LITIGII

Contractul este supus legilor romane ce guverneaza contractele comerciale, legi alese prin consens de cele doua parti.

Partile convin ca toate neintelegerile, privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti din Brasov, competente sa solutioneze astfel de litigii.

Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov

Ai o proprietate de vânzare? Apartament, garsoniera, casa, teren ?

 

Creeaza-ti un cont şi postează gratuit anunţuri imobiliare.

Portal de anunţuri imobiliare gratuite - Metropola Brașov!

Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov
Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov
Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov
Anunturi imobiliare, apartamente de vanzare, case de vanzare, terenuri de vanzare, agentii imobiliare, Metropola Brasov